آلبوم عکس: متروسواری بدون شلوار در شهرهای مختلف جهان

تقاطع: روز یکشنبه (۱۰ ژانویه-۲۰ دی)، ده‌ها هزار نفر از مردم در قطارهای شهری ۶۰ شهر در ۲۵ کشور جهان، شلوارهای خود را درآوردند تا در روز “مترو بدون شلوار” شرکت کنند. این برنامه‌‌ی سالانه نخستین بار در سال ۲۰۰۲ با شرکت ۱۵۰ نفر در نیویورک آغاز شد. حال، تعداد شرکت‌کنندگان در پانزدهمین سال برگزاری آن در این شهر، حدود ۴۰۰۰ نفر اعلام شده است. در روز “مترو بدون شلوار” شرکت‌کنندگان در حالی که لباس‌های زمستانی بر تن دارند، بدون شلوار سوار قطار می‌شوند. تصاویری از این اقدام جمعی در شهرهای مختلف جهان را می‌بینید.

نظرتان را بنویسید