فراخوان ۶۰ فعال سیاسی و استاد دانشگاه برای لغو نظارت استصوابی بر انتخابات ایران

فراخوان کارزار لغو نظارت استصوابی بر انتخابات در ایرانبیش از ۶۰ فعال سیاسی و استاد دانشگاه در داخل و خارج ایران با انتشار فراخوانی، خواهان “لغو نظارت استصوابی بر انتخابات” به عنوان «پیش‌شرط هرگونه مشارکت در انتخابات» شدند.امضاکنندگان این فراخوان با تاکید بر این‌که «لغو نظارت استصوابی بر انتخابات، نه گذر به دمکراسی، بلکه اولین گام در این مسیر است» نوشته‌اند: «با لغو نظارت استصوابی بر انتخابات می توان با وجود محدودیت در دمکراتیک، آزاد و سالم بودن انتخابات، راه را برای ورود بخشی از نمایندگان مورد اعتماد مردم به درون نهادهای انتخابی باز کرد و از قدرت نهادهای انتصابی کاست.»آن‌ها در عین حال تصریح کرده‌اند که «لغو نظارت استصوابی بر انتخابات به معنای برقراری حاکمیت ملت نیست، اما، اولین گام در جهت محدود کردن قدرت و اختیارات نهادهای انتصابی و غیر پاسخگو در حکومت است».این فعالان سیاسی در پایان خواهان بسیج و سازماندهی گروه‌های مختلف اجتماعی حول «لغو نظارت استصوابی» شده‌اند.محمد ملکی، حشمت طبرزدی، اسماعیل خویی، محسن سازگارا، احمد کریمی حکاک، باقر پرهام، شهریار آهی، حسن شریعتمداری، جواد خادم، عبدالله مهتدی، کاظم علمداری، فریبا داوودی مهاجر، مجتبی واحدی، مهدی فتاپور، مهران براتی، مهرداد درویش‌پور، حسین باقرزاده، نیره توحیدی، هدایت متین‌دفتری، علی‌رضا نوری‌زاده، رضا تقی‌زاده، شاهین فاطمی، داود هرمیداس باوند، اسماعیل مفتی‌زاده، عیسی‌خان حاتمی، پرویز دستمالچی، رامین پرهام، آرام حسامی، احمد رافت، عمار ملکی و حسن یوسفی اشکوری از جمله امضاکنندگان این فراخوان هستند.محسن سازگارا، یکی از امضاکنندگان این فراخوان، در این ویدئوی کوتاه از اهمیت “لغو نظارت استصوابی” بر انتخابات در ایران می‌گوید.

Posted by Taghato on Monday, January 11, 2016

تقاطع: بیش از ۶۰ فعال سیاسی و استاد دانشگاه در داخل و خارج ایران با انتشار فراخوانی، خواهان “لغو نظارت استصوابی بر انتخابات” به عنوان «پیش‌شرط هرگونه مشارکت در انتخابات» شدند.

امضاکنندگان این فراخوان با تاکید بر این‌که «لغو نظارت استصوابی بر انتخابات، نه گذر به دمکراسی، بلکه اولین گام در این مسیر است» نوشته‌اند: «با لغو نظارت استصوابی بر انتخابات می توان با وجود محدودیت در دمکراتیک، آزاد و سالم بودن انتخابات، راه را برای ورود بخشی از نمایندگان مورد اعتماد مردم به درون نهادهای انتخابی باز کرد و از قدرت نهادهای انتصابی کاست.»

آن‌ها در عین حال تصریح کرده‌اند که «لغو نظارت استصوابی بر انتخابات به معنای برقراری حاکمیت ملت نیست، اما، اولین گام در جهت محدود کردن قدرت و اختیارات نهادهای انتصابی و غیر پاسخگو در حکومت است».

این فعالان سیاسی در پایان، خواهان «بسیج» و «سازماندهی» گروه‌های مختلف اجتماعی حول «لغو نظارت استصوابی» شده‌اند.

محمد ملکی، حشمت طبرزدی، اسماعیل خویی، محسن سازگارا، احمد کریمی حکاک، باقر پرهام، شهریار آهی، حسن شریعتمداری، جواد خادم، عبدالله مهتدی، کاظم علمداری، فریبا داوودی مهاجر، مجتبی واحدی، مهران براتی، مهرداد درویش‌پور، حسین باقرزاده، نیره توحیدی، علی‌رضا نوری‌زاده، رضا تقی‌زاده، شاهین فاطمی، داود هرمیداس باوند، اسماعیل مفتی‌زاده، عیسی‌خان حاتمی، پرویز دستمالچی، رامین پرهام، آرام حسامی، احمد رافت، و عمار ملکی از جمله امضاکنندگان این فراخوان هستند.

محسن سازگارا، یکی از امضاکنندگان این فراخوان، در این ویدئوی کوتاه از اهمیت “لغو نظارت استصوابی” بر انتخابات در ایران می‌گوید.

نظرتان را بنویسید