آلبوم عکس: برگزاری فستیوال “الس‌انفاریناتس” در اسپانیا

تقاطع: روز دوشنبه (۲۸ دسامبر-۷ دی)، در یک رویداد سنتی که قدمت آن به ۲۰۰ سال می‌رسد، شهر کوچک “ایبی” در شرق اسپانیا، فستیوال “الس‌انفاریناتس” را جشن گرفت.

شرکت‌کنندگان در این فستیوال، دو گروه از مردان هستند که در یک نبرد نمایشی در بیرون تالار شهر، با تخم‌مرغ، آرد، ترقه و کپسول‌های آتش‌‌خاموش‌کن با هم می‌جنگند.

گروهی که “الس‌انفاریناتس” نام دارند پس از انجام یک کودتا کنترل شهر را در دست گرفته‌اند و قوانین جدید و مسخره‌ای را وضع و اجرا می‌کنند. در مقابل آن‌ها “لوپوزیسیو” (مخالفان) قرار دارند که سعی می‌کنند نظم پیشین را به شهر برگردانند.

در پایان روز، جریمه‌های جمع‌آوری‌شده توسط “الس‌انفاریناتس” به سازمان‌ها و موسسات خیریه داده می‌شود.

عکس‌ها از “دیوید راموس” و “پابلو بلاسکز دومینگز”/ آژانس عکس “گتی ایمِجِز”

IBI, SPAIN - DECEMBER 28: Revellers take part in the battle of 'Enfarinats', a flour fight in celebration of the Els Enfarinats festival on December 28, 2015 in Ibi, Spain. Citizens of Ibi annually celebrate the festival with a battle using flour, eggs and firecrackers. The battle takes place between two groups, a group of married men called 'Els Enfarinats' which take the control of the village for one day pronouncing a whole host of ridiculous laws and fining the citizens that infringe them and then another group called 'La Oposicio' which try to restore order. At the end of the day the money collected from the fines is donated to charitable causes in the village. The festival has been celebrated since 1981 after the town of Ibi recovered the tradition but the origins remain unknown. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) IBI, SPAIN - DECEMBER 28: Revellers take part in the battle of 'Enfarinats', a flour fight in celebration of the Els Enfarinats festival on December 28, 2015 in Ibi, Spain. Citizens of Ibi annually celebrate the festival with a battle using flour, eggs and firecrackers. The battle takes place between two groups, a group of married men called 'Els Enfarinats' which take the control of the village for one day pronouncing a whole host of ridiculous laws and fining the citizens that infringe them and then another group called 'La Oposicio' which try to restore order. At the end of the day the money collected from the fines is donated to charitable causes in the village. The festival has been celebrated since 1981 after the town of Ibi recovered the tradition but the origins remain unknown. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) IBI, SPAIN - DECEMBER 28: A reveller takes part in the battle of 'Enfarinats', a flour fight in celebration of the Els Enfarinats festival on December 28, 2015 in Ibi, Spain. Citizens of Ibi annually celebrate the festival with a battle using flour, eggs and firecrackers. The battle takes place between two groups, a group of married men called 'Els Enfarinats' which take the control of the village for one day pronouncing a whole host of ridiculous laws and fining the citizens that infringe them and then another group called 'La Oposicio' which try to restore order. At the end of the day the money collected from the fines is donated to charitable causes in the village. The festival has been celebrated since 1981 after the town of Ibi recovered the tradition but the origins remain unknown. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) IBI, SPAIN - DECEMBER 28: Revellers take part in the battle of 'Enfarinats', a flour fight in celebration of the Els Enfarinats festival on December 28, 2015 in Ibi, Spain. Citizens of Ibi annually celebrate the festival with a battle using flour, eggs and firecrackers. The battle takes place between two groups, a group of married men called 'Els Enfarinats' which take the control of the village for one day pronouncing a whole host of ridiculous laws and fining the citizens that infringe them and then another group called 'La Oposicio' which try to restore order. At the end of the day the money collected from the fines is donated to charitable causes in the village. The festival has been celebrated since 1981 after the town of Ibi recovered the tradition but the origins remain unknown. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) IBI, SPAIN - DECEMBER 28: A reveller takes part in the battle of 'Enfarinats', a flour fight in celebration of the Els Enfarinats festival on December 28, 2015 in Ibi, Spain. Citizens of Ibi annually celebrate the festival with a battle using flour, eggs and firecrackers. The battle takes place between two groups, a group of married men called 'Els Enfarinats' which take the control of the village for one day pronouncing a whole host of ridiculous laws and fining the citizens that infringe them and then another group called 'La Oposicio' which try to restore order. At the end of the day the money collected from the fines is donated to charitable causes in the village. The festival has been celebrated since 1981 after the town of Ibi recovered the tradition but the origins remain unknown. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) IBI, SPAIN - DECEMBER 28: Revellers take part in the battle of 'Enfarinats', a flour fight in celebration of the Els Enfarinats festival on December 28, 2015 in Ibi, Spain. Citizens of Ibi annually celebrate the festival with a battle using flour, eggs and firecrackers. The battle takes place between two groups, a group of married men called 'Els Enfarinats' which take the control of the village for one day pronouncing a whole host of ridiculous laws and fining the citizens that infringe them and then another group called 'La Oposicio' which try to restore order. At the end of the day the money collected from the fines is donated to charitable causes in the village. The festival has been celebrated since 1981 after the town of Ibi recovered the tradition but the origins remain unknown. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

نظرتان را بنویسید