تصویری: فرار بچه‌فیل از دهان تمساح گرسنه در “مانا پولز” زیمبابوه

 

*** MANDATORY BYLINE PIC BY FRANCOIS BORMAN/ CATERS NEWS *** - (PICTURED: The Elephant starring at the crocdile as it comes out of the water) - Got your nose! This baby elephant had a lucky escape after he got into a tug of war with a hungry croc  who tried to bite off his TRUNK. The baby elephant had been splashing around in the shallow end of a watering hole in the African bush, when the stealthy croc launched out of the water and clamped down on the calfs trunk. The rest of the herd stood around in shock, trumpeting and snorting as they battled to save the helpless baby elephant from the crocs attack. Against the odds, the tiny baby elephant managed to beat off the croc and stumble backwards, leaving the crestfallen croc to slink back into the murky water. SEE CATERS COPY.

تقاطع: این عکس‌ها که توسط “فرانسوا بورمن”، کشاورز و عکاس آماتور زیمبابوه‌ای در منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی حیات‌وحش “مانا پولز” در شمال زیمبابوه ثبت شده، فرار یک بچه‌فیل از دهان تمساح گرسنه را به تصویر می‌کشد.

آقای بورمن ۴۸ ساله در گفتگو با وب‌سایت “کیترزنیوز”، ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد:

«پس از ساعت‌ها انتظار در میان بوته‌ها برای شکار صحنه‌‌ای شگفت‌انگیز، یک گله‌ی کوچک از فیل‌ها برای آب خوردن به کنار آب‌گیر آمدند. در همان دور و بر یک تمساحآن‌ها را زیر نظر گرفت و زمانی که دید بچه‌فیل در قسمت کم‌عمق آب در حال بازی است، آهسته به سویش رفت. بچه‌فیل که هنوز آب خوردن به وسیله‌ی خرطوم را یاد نگرفته بود، بر روی زانویش خم شد تا با دهانش آب بنوشد. در این موقع بود کهتمساح به بچه‌فیل حمله‌ور شد و خرطومش را در دهان گرفت. به دنبال آن، بچه‌فیل در حالی که از درد فریاد می‌کشید و تقلا می‌کرد، برای نجات جانش وارد مبارزه باتمساح شد. نیرویی که از طرف بچه‌فیل و فیل‌های دیگر به تمساح وارد می‌شد به حدی بود که تقریبا تمام بدن تمساح از آب خارج شده بود و در نهایت نیز تمساحمجبور شد، بچه‌فیل را رها کند و از محل دور بشود. بچه‌فیل شجاع خیلی زود دوباره به داخل آب برگشت و بازی‌اش را از سر گرفت.»

نظرتان را بنویسید