آغاز انتخابات شوراهای محلی عربستان با مشارکت تاریخی زنان

saudi-women

تقاطع: روز شنبه (۱۲ دسامبر-۲۱ آذر) برای اولین بار در تاریخ پادشاهی سعودی، زنان به عنوان کاندیدا و رای‌دهنده در انتخابات سراسری شهرداری‌ها مشارکت کرده‌اند.

این موقعیت پس از دستور سال ۲۰۱۱ ملک‌ عبدالله، پادشاه پیشین این کشور ایجاد شده که به زنان برخی فرصت‌ها را برای مشارکت سیاسی در جامعه‌ی به شدت محافظه‌کار عربستان اعطا کرد.

از ۶۹۰۰ کاندیدایی که برای به دست آوردن ۲۱۰۰ کرسی شوراهای محلی با هم رقابت می‌کنند، ۹۷۹ نفر زن هستند؛ هرچند که انتظار می‌رود تعداد کمی از آن‌ها موفق به کسب کرسی بشوند. شوراهای محلی عربستان در مجموع ۳۱۵۹ نماینده خواهند داشت که یک‌سوم باقی‌مانده توسط وزیر امور شهری و روستایی این کشور منصوب خواهند شد.

ملک عبدالله در سال ۲۰۱۳، در یک حکم سلطنتی، اعلام کرد که دست‌کم ۲۰ درصد از کرسی‌های شوراهای مشورتی باید در اختیار زنان قرار بگیرد.

شوراهای محلی که تنها نهاد انتخابی در عربستان به شمار می‌رود، دارای قدرت محدودی است. برای مثال، این شورا می‌تواند بر پروژه‌های توسعه‌ی شهری نظارت کند اما نمی‌تواند حرف نهایی را در خصوص چگونگی صرف پول در پروژه‌ها بزند.

با این وجود، در کشوری که زنان از حقوق اساسی خود هم‌چون رانندگی یا حق مسافرت خارج از کشور بدون اجازه‌ی سرپرست مرد محروم هستند، بسیاری از رای‌دهندگان زن، مشارکت‌شان در پروسه‌ی انتخابات را یک نقطه‌ی عطف می‌دانند.

در عکس که روز پنج‌شنبه (۱۰ دسامبر-۱۹ آذر) در یک مرکز خرید در شهر جده ثبت شده، زنان جوان سعودی در حال گرفتن عکس سلفی دیده می‌شوند.

نظرتان را بنویسید