ویدئو: بزرگ‌ترین ناوشکن نیروی دریایی امریکا راهی دریا شد

بزرگ‌ترین ناوشکن نیروی دریایی امریکا راهی دریا شدناوشکن “یو.اس‌.اس زاموالت” -بزرگ‌ترین ناوشکنی که تاکنون برای نیروی دریایی امریکا ساخته شده- روز دوشنبه (۷ دسامبر-۱۶ آذر)، با ترک کشتی‌سازی “بث آیرن وُرکز” (Bath Iron Works) در ایالت “مِین” راهی دریا شد تا عملکردش مورد آزمایش قرار بگیرد.این ناوشکن پیشرو که دارای ۶۰۰ فوت (۱۸۳ متر) طول و ۱۵ هزار تُن وزن است، به خاطر اتوماسیون پیشرفته‌اش، نیاز به خدمه‌ی بسیار کمتری در مقایسه با ناوشکن‌های کنونی دارد.اولین ناوشکن از کلاس “زاموالت” هم‌چنین دارای نیرومحرکه‌ی الکتریکی، رادار و سونار جدید، و طراحی رادارگریز است. این نوآوری‌ها باعث تاخیر در ساخت و نیز افزایش قیمت آن تا ۴/۴ میلیارد دلار شد.”یو.اس‌.اس زاموالت” قرار است سال آینده به نیروی دریایی امریکا تحویل داده شود.

Posted by Taghato on Wednesday, December 9, 2015

تقاطع: ناوشکن “یو.اس‌.اس زاموالت” -بزرگ‌ترین ناوشکنی که تاکنون برای نیروی دریایی امریکا ساخته شده- روز دوشنبه (۷ دسامبر-۱۶ آذر)، با ترک کشتی‌سازی “بث آیرن وُرکز” (Bath Iron Works) در ایالت “مِین” راهی دریا شد تا عملکردش مورد آزمایش قرار بگیرد.

این ناوشکن پیشرو که دارای ۶۰۰ فوت (۱۸۳ متر) طول و ۱۵ هزار تُن وزن است، به خاطر اتوماسیون پیشرفته‌اش، نیاز به خدمه‌ی بسیار کمتری در مقایسه با ناوشکن‌های کنونی دارد.

اولین ناوشکن از کلاس “زاموالت” هم‌چنین دارای نیرومحرکه‌ی الکتریکی، رادار و سونار جدید، و طراحی رادارگریز است. این نوآوری‌ها باعث تاخیر در ساخت و نیز افزایش قیمت آن تا ۴/۴ میلیارد دلار شد.

“یو.اس‌.اس زاموالت” قرار است سال آینده به نیروی دریایی امریکا تحویل داده شود.

نظرتان را بنویسید