عکس‌خبر: تاثیر قطع برق “کریمه” بر توله‌ ببرهای بنگال باغ‌وحش یالتا

عکس از الکساندر پولِجِنکو/ اسوشیتدپرس
عکس از الکساندر پولِجِنکو/ اسوشیتدپرس

تقاطع: به دنبال دو هفته قطعی برق “کریمه” (بخشی از خاک اوکراین در کرانه‌ی دریای سیاه که توسط روسیه جدا شده است)، مدیران باغ‌وحش شهر “یالتا” در این منطقه‌ در تلاش برای گرم کردن حیوانات در سرمای زمستان هستند. در حالی که این باغ‌وحش منتظر است ژنراتور جایگزین از مسکو برسد، در روزهای گذشته، یک توله‌‌ ببر بنگال به دلیل سرما تلف شد. در عکس دو توله‌ی شش هفته‌ای دیگر این زیرگونه جانوری در باغ‌وحش یالتا دیده می‌شوند که برای گرم شدن به زیر پتو رفته‌اند.

نظرتان را بنویسید