عکس‌خبر: خر در ماشین پلیس

donkey-inside-police-car

تقاطع: صبح روز سه‌شنبه (۱ دسامبر-۱۰ آذر) زنی با پلیس شهر “نورمِن” در ایالت اُکلاهاما امریکا تماس گرفت و از وِل بودن یک خر در جاده‌ی شلوغ مسیر محل کارش خبر داد.

به دنبال این تماس، “کایل کینِن”، افسر پلیس به محل اعزام شد و با پیشنهاد زنی که تماس‌ گرفته بود، تصمیم گرفت برای حفظ جان حیوان، آن را موقتا با ماشین پلیس به محل زندگی زن که در آن نزدیکی بود منتقل کند تا صاحبش پیدا شود.

او با دادن مقدار زیادی خوراک دام، خر را سوار صندلی عقب ماشینش کرد و مسیر ۴ مایلی تا خانه‌ی زن را بدون مشکل طی کرد. هرچند که بعد از پیاده کردن حیوان متوجه خراب‌کاری‌اش در ماشین شد و برای تمیز کردن آن، مستقیم به کارواش رفت.

نظرتان را بنویسید