تهدید ویدئویی تازه داعش: کاخ سفید را سیاه می‌کنیم

تقاطع: گروه “دولت اسلامی” (داعش) روز پنج‌شنبه (۱۹ نوامبر-۲۸ آبان) با انتشار ویدئویی تازه‌ تهدید کرد که کاخ سفید را منفجر خواهد کرد.

در این ویدئو به زبان عربی، ابتدا یک عضو “داعش” که به نظر می‌رسد در کنار یک بزرگ‌راه ایستاده، می‌گوید: «ما به اولاند و اطرافیانش، و اوباما و اطرافیانش، نویدِ ضربه‌های بیشتری را می‌دهیم. به امید خدا، ما آن‌ها را با کمربندهای انفجاری و خودروهای بمب‌گذاری‌شده کباب خواهیم کرد. ما آن‌ها را هر جا که بروند دنبال خواهیم کرد. و به امید خدا، مانند برده‌ها، مانند سگ‌ها، به دنبال‌مان خواهیم کشاند.»

در بخش دوم این ویدئو، یک عضو جوان‌تر “داعش” در مقابل دوربین قرار می‌گیرد و ابتدا مردم فرانسه و سپس امریکایی‌ها را تهدید می‌کند.

او می‌گوید: «ای فرانسوی‌های صلیبی، به اذن خدا، ما خانه‌های شما را نابود می‌کنیم. به اذن خدا، شما دیگر رنگ شادی را نخواهد دید و زیاد زندگی نخواهید کرد. ما با شما شروع کردیم، و با کاخ سفید دروغین به پایان خواهیم رساند. که آن را با آتش‌مان، سیاه خواهیم کرد.»

وی ادامه می‌دهد: «ما آن [کاخ سفید] را منفجر می‌کنیم آن‌چنان‌که نمادهای دروغین را در این سرزمین خوب، منفجر کردیم. ای صلیبی‌ها! شما در هر جایی که هستید، در خطرید. و خدا به ما فرمان داده که با شما بجنگیم.»

2 thoughts on “تهدید ویدئویی تازه داعش: کاخ سفید را سیاه می‌کنیم”

  1. داعش هیچ گهی نیست و اگر نبود پول ثروتمندان عرب که إز پول نفت در اختیار أین اراذل و اوباش می گذاشتند تا به خیال خود اسلام شکست خورده در مقابل علم و ترقی بشر رأ حفظ کنند أین أشخاص منحرف إز جوامع غربی که اغلب در زندگی شکست خوردنند و اکثرا دوچار توهم و معتاد به انواع موادعفیونی هستند و إز زندگی بیزار ند حتی أکرور نامی إز أین گروه نبود

نظرتان را بنویسید