عکس‌-خبر: زنان اقیانوس‌شناس دانشگاه نیوساوت‌ولز استرالیا

عکس از تامارا دین/ دانشگاه نیو ساوت ولز
عکس از تامارا دین/ دانشگاه نیو ساوت ولز

‏تقاطع:‬ نینا رباط، دکتر پائولینا ستینا-هِرِدیا، و دکتر آماندین شِفِر، سه زن پژوهشگر دانشگاه “نیو‌ساوت‌ولز” در سیدنی استرالیا هستند که با ترکیب مدل‌سازی ریاضی و دریانوردی بر روی اکوسیستم اقیانوس تحقیق می‌کنند.

این سه فیزیک‌دانِ اقیانوس‌شناس برای درک بهتر نیروهای موثر در سلامت اکوسیستم اقیانوس، داده‌های خود را از ماهواره‌ها، اسکله‌ها، و وسایل نقلیه‌ی خودکار زیر آب، به دست می‌آورند.

آن‌ها در تصویر در حال شنا در خلیج بوتانی در نزدیکی سیدنی دیده می‌شوند.

نظرتان را بنویسید