عکس‌-خبر: تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی در ساحل “پلایا اُسیونال” در کاستاریکا

عکس از کنت گیلبرت/ شینهوا‌پرس-کُربیس
عکس از کنت گیلبرت/ شینهوا‌پرس-کُربیس

تقاطع: بیش از ۲۵۰ هزار “لاک‌پشت ریدلی زیتونی” در پدیده‌ای شگفت‌انگیز که “اریبادا” (در زبان اسپانیولی به معنای رسیدن) نامیده می‌شود از داخل اقیانوس خارج می‌شوند و خود را به ساحل “پلایا اُسیونال” می‌رسانند. دسته‌های لاک‌پشت‌ ماده که گاه کیلومترها شنا کرده‌اند، پس از خروج از آب، در گوشه‌ای از ساحل، گودالی حفر می‌کنند و سپس کار تخم‌گذاری آغاز می‌شود. پس از حدود ۵۰ دقیقه، لاک‌پشت‌ها روی حفره‌ها را می‌پوشانند و به سوی اقیانوس برمی‌گردند. آن‌ها در مسیر بازگشت و رسیدن به آب با دسته‌های بعدی لاک‌پشت‌ها موجه می‌شوند که تازه در حال بیرون آمدن برای تخم‌گذاری هستند. این پدیده تماشایی هر ۲۸ روز یک بار و به مدت یک هفته مشاهده می‌شود.

نظرتان را بنویسید