برنده جایزه عکس سال موزه تاریخ طبیعت لندن معرفی شد

تقاطع: موزه تاریخ طبیعی لندن”، عکسی از “دان گوتوسکی”، عکاس کانادایی را به عنوان برنده‌ی “جایزه بزرگ” عکس “حیات وحش” سال ۲۰۱۵ خود انتخاب کرد.

در این عکس، یک روباه قرمز در حال کشیدن لاشه‌ی یک روباه قطبی دیده می‌شود.

آقای گوتوسکی این صحنه را در توندرای قطبی کانادا شکار کرد؛ جایی که روباه‌های قرمز به دلیل تغییرات آب و هوایی، روزبه‌روز بیشتر به سوی شمال می‌روند و درنتیجه‌ی آن، احتمال برخورد و روبه‌رو شدن این روباه‌ها با بستگان کوچک‌ترشان (روباه‌های قطبی) بیشتر می‌شود.

 grand-title-winner-a-tale-of-two-foxes-by-don-gutoski-of-canada

نظرتان را بنویسید