آلبوم عکس: هجو نمادهای دینی در مجموعه «سلفی مقدس» اثر گوندوز آقایف

تقاطع: “گوندوز آقایف”، کارتونیست اهل کشور آذربایجان در مجموعه‌‌ای با عنوان “سلفی مقدس” به هجو نمادهای دینی و مذهبی در سراسر جهان پرداخته است.

“آقایف” پیش از این نیز با مجموعه‌های “فرشته عدالت”، “پلیس در جهان”، و “فقط دیکتاتورها” نگاه انتقادی خود را به مساله‌ی نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان نشان داده بود.

مجموعه‌ی “فرشته عدالت” او را می‌توانید اینجا ببینید.

نظرتان را بنویسید