آلبوم عکس: بازسازی بوسه مشهور جنگ جهانی دوم در میدان تایمز نیویورک

WW2-Kiss-Times-SQ-1

تقاطع:‌ روز جمعه (۱۴ آگست-۲۳ مرداد) در هفتادمین سال‌روز پایان جنگ جهانی دوم، صدها زوج در میدان تایمز نیویورک جمع شدند و بوسه‌ی مشهور پایان این جنگ را بازسازی کردند.

یک روز پیش‌تر (پنج‌شنبه ۱۳ آگست) نیز یک مجسمه‌ی ۲۵ فوتی (۷/۶ متری) از این بوسه‌ی مشهور در میدان تایمز نصب شد.

این صحنه‌ی تاریخی در روز پایان جنگ جهانی دوم (۱۴ آگست ۱۹۴۵) و توسط یک سرباز نیروی دریایی امریکا و یک پرستار حاضر در میدان تایمز نیویورک خلق شد و “آلفرد آیزنشتت”، عکاس مشهور آلمانی آن را ثبت کرد.

تصاویر مربوط به مراسم هفتادمین سال‌روز پایان جنگ جهانی دوم از خبرگزاری‌ اسوشیتدپرس انتخاب شده‌اند.

نظرتان را بنویسید