ویدئو: بدنِ شریک جنسی‌تان را چقدر می‌شناسید؟

تقاطع: این وبدئو که به تازگی توسط وب‌سایت امریکایی “کامپلکس” منتشر شده، به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که زوج‌ها تا چه حد بدن یکدیگر را می‌شناسند. به این منظور، تهیه‌کنندگان این ویدئو، به هر یک از زوج‌ها چشم‌بند زده‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند تا نقاطی از بدن فرد دیگری را لمس کنند و سپس به این سوال پاسخ بدهند که آیا آن فرد، شریک جنسی‌شان است یا نه.

برخی از زوج‌های انتخاب‌شده، سال‌ها است که با هم در رابطه هستند؛ در حالی که برخی دیگر اخیرا وارد رابطه با یکدیگر شده‌اند. با این وجود، آن‌ها فارغ از زمان آشنایی‌شان، اطمینان داشتند که شریک جنسی خود را از نظر فیزیکی و احساسی، خیلی خوب می‌شناسند.

دست، اجزای صورت، باسن، و آلت جنسی از جمله اعضایی بود که زوج‌ها در این آزمایش برای شناسایی شریک جنسی‌شان لمس می‌کردند.

نظرتان را بنویسید